Webové stránky
Sefima.cz

Společnost vyvíjejcí speciální zdravotnické a managerské systémy.

Sefima.cz

Společnost Sefima s.r.o.strong> se zabývá vývojem plánovacích, analytických a reportingových systémů pro odvětví služeb, obchodu a průmyslu. V oblasti zdravotnictví se specializuje na výpočty, predikce a modelace úhrad za poskytovanou zdravotní péči a speciální systémy pro řízení zdravotnických zařízení.

Zadání projektu

  • Kompletní webová prezence společnsti
  • Zavedení nového redakčního systému, optimalizace internetových vyhledávačů, copywriting

O klientovi

Rozsah prací

  • návrh řešení
  • webdesign
  • redakční systém
  • copywriting
  • seo optimalizace

Reference

Prohlédněte si webové stránky, které jsme v poslední době realizovali.